Upisan u registar posrednika pod rednim brojem 1296; Vase Pelagića 1; Tel: 021/ 301-9822, 060 6777901, 060 6777902

USLOVI KORIŠĆENJA

USLOVI KORIŠĆENJA 2017-04-15T14:07:49+00:00

Posetom sajta www.nekretninedukatns.com prihvatate uslove korišćenja navedene u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima istih, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumeva Vaše prihvatanje uslova i pravila korišćenja navedenih u ovom dokumentu. Nekretnine Dukat NS zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene web sajta ili opštih uslova upotrebe, bez prethodne najave. Molimo Vas da sledeći put kada posetite naš sajt, ponovo proverite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama do kojih je došlo. Korišćenjem sajta www.nekretninedukatns.com saglasni ste da podaci-informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja.

Prava intelektualne svojine i korišćenje sajta

Nekretnine Dukat NS nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava i eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno reagovati. Svi detalji, dokumenta, ilustracije i žigovi koji su objavljeni na ovom sajtu su u vlasništvu Nekretnine Dukat NS. Ništa sadržano na ovoj web stranici se ne može tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga koji je prikazan na ovom internet sajtu.

Korišćenje sajta podrazumeva pretraživanje sajta, štampanje sadržaja web stranice ili čuvanje u elektronskom obliku i pristup i korišćenje sadržaja koji se nalaze na sajtu, pod uslovom da sva autorska prava i zaštitni žig Nekretnine Dukat NS budu sačuvani. Korišćenje bilo kojeg dela ove web stranice u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili web stranicu je strogo zabranjeno bez pismene saglasnosti Nekretnine Dukat NS. Nekretnine Dukat NS zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica sajta isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi sajt www.nekretninedukatns.com.

Garancije

Nekretnine Dukat NS ne garantuje za tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga, nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost, da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku, da će treća strana legalno koristiti stranice www.nekretninedukatns.com.

Nekretnine Dukat NS ne daje garanciju kompletnosti, pouzdanosti, blagovremenosti ili tačnosti informacija na ovom web sajtu, bilo izričito ili prećutno. Nekretnine Dukat NS nema obavezu održavanja materijala i usluga dostupnih na ovoj web stranici, niti dostavljanja povezanih ispravki ili dopuna, te Vas stoga molimo da imate na umu da ove informacije, iako tačne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarele, te Vam preporučujemo da proverite svaku informaciju koju pročitate na ovom web sajtu pre nego što je upotrebite u bilo kom obliku. Ukoliko su Vam potrebni bilo kakvi saveti ili instrukcije u vezi sa našim uslugama, molimo Vas da nam se direktno obratite.

Odgovornost

Sajt www.nekretninedukatns.com ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica na koje možemo dopustiti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa sajtom www.nekretninedukatns.com, niti podržavanje takvih sajtova od strane sajta. Sajt www.nekretninedukatns.com može sadržavati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću sajta www.nekretninedukatns.com na taj način. Nekretnine Dukat NS se trude da privatne i poverljive informacije korisnika sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korštenja sajta www.nekretninedukatns.com, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. Nekretnine Dukat NS čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka oglašivača, tako da će oni biti korišteni samo u svrhu spajanja oglašivača i posetilaca. Ipak, Nekretnine Dukat NS ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način doći do tih informacija, a bez znanja ili odobrenja sajta www.nekretninedukatns.com.

Korišćenjem sajta www.nekretninedukatns.com saglasni ste da podaci i informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

Web sajtovi trećih lica

Ovaj web sajt sadrži linkove/reference za web sajtove trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, Nekretnine Dukat NS, ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih web sajtova. Nekretnine Dukat NS ne prihvata nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih web sajtova, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korišćenja njihovog sadržaja, u bilo kom obliku. Nekretnine Dukat NS ne daje nikakvu garanciju da stranice za koje postoje linkovi pružaju informacije bilo kojeg kvaliteta. Korisnici pristupaju takvim web sajtovima na vlastiti rizik.

Sudska nadležnost

Korišćenjem ovog sajta, saglasni ste da je za bilo kakvo pravno potraživanje ili utuženja vezano za ovaj web sajt ili njegovu upotrebu merodavno pravo Republike Srbije, a nadležan stvarno nadležni sud u Beogradu.